Laddar

Startlista 27/1 MånadsMästarna

Startlista till Månadsmästarna 27 januari, Aguilón

11.00 Ann och Torgny Westerholm
Torbjörn och Marianne Olofsson

11.09 Sune Sunehed / Lars Mård
Berit och Dennis Lennhede

11.18 Lisa och Ove Nilsson
My Lovo/Fernando Tarantino

11.27 Anita Larsson/Anders Weiffert
Raoul och Ulla-Britt Hagström

11.36 Margaretha och Leif Leufstedt
Monika Lilja/Lars-Eric Forsberg

11.45 Eva Holmgren/ Per Häglerud
Anne och Kjell Carlsson

11.54 Birgitta Jonasson/Lennart Pettersson
Kerstin Lundgren/Torbjörn Herngren

12.03 Christine Kindström/Åke Lundahl
Macke Wallentheim/Terezia Lagerman

12.12 Bengt Bjerlander / Anders Andersson