Laddar

STARTLISTA 27/11 AGUILON – Månadsmästarna

STARTLISTA FÖR MÅNADSMÄSTARNA, 27 Nov. på Aguilón.

11.45
Gunnarsson/Falck Morgan Gunnarsson Blå 18,6
Walk Gunnarsson/Falck Anne Falck Blå 16,9
Ruthberg/Ruthberg Björn Ruthberg Gul 18,1
Walk Ruthberg/Ruthberg Elisabeth Ruthberg Röd 17,7

11.54
Strömberg / Strömberg Tom Strömberg Blå 22,4
Buggy Strömberg Carin Strömberg Röd 27,6
Buggy Svensson/Olin Agge Svensson Röd 19,4
Svensson/Olin Rikard Olin Gul 16,9

12.03
Leufstedt/Leufstedt Leif Leufstedt Gul 13,3
Buggy Leufstedt/Leufstedt Margareta Leufstedt Röd 26,6
Kennedy/Kennedy Bo Kennedy Blå 22,6
Buggy Kennedy/Kennedy Bodil Kennedy Röd 29,7

12.12
Nylund/Nylund Håkan Nylund Blå 25,1
Buggy Nylund/Nylund Gun-Britt Nylund Röd 32,8
Burman/Högstedt Per Burman Gul 11,6
Buggy Burman/Högstedt Yvonne Högstedt Röd 20,6

12.21
Nesling/Ulveryd Mark Nesling Gul 8,4
Walk Nesling/Ulveryd Claes Ulveryd Gul 17,1
Vidlund/Vidlund Lars Vidlund Gul 18,2
Walk Vidlund/Vidlund Britt Vidlund Röd 25,3

12.30
Larsson/Johansson Roger Larsson Gul 13,9
Buggy Larsson/Johansson Barbro Johansson Röd 28,1
Carlsson/Carlsson Britta Carlsson Röd 23,1
Buggy Carlsson/Carlsson Robert Carlsson Gul 23,2

12.39
Folkestad/Folkestad Jan-Erik Folkestad Gul 14,3
Walk Folkestad/Folkestad Christine Folkestad Röd 19,9
Lindell/Lindell Anders Lindell Gul 15,6
Walk Lindell/Lindell Kerstin Lindell Röd 25,2

12.48
Hagström/Hagström Raoul Hagström Blå 18,2
Buggy Hagström/Hagström Ulla-Britt Hagström Röd 21,3
Nilsson/Nilsson Ove Nilsson Gul 15,3
Buggy Nilsson/Nilsson Elisabeth Nilsson Röd 22,9

12.57
Elmér/Elmér Anders Elmér Blå 23,4
Buggy Elmér/Elmér Eivor Elmér Röd 35,5
Bohman/Bohman Lennart Bohman Gul 19,9
Walk Bohman/Bohman Eva Bohman Röd 11,3