Laddar

STARTLISTA Aguilón, lördag 9 nov.

STARTLISTA AGUILÒN, i morgon lördag 9 nov.

Kom i god tid före er starttid, då det blir ofta lite ommöbleringar i startordningen pga orsaker, som tävlingsledningen inte råder över, och då är det bra om vi är förberedda och flexibla.

Notera att golfbilarna lämnas ut tidigast ca 30 minuter före Er starttid. Startavgift 5€ per par. Gärna jämna pengar.

11.09 Ann-Kristin & Thomas Strömberg Buggy

Michael & Solbritt Ohlsson Buggy

11.18 Royne & Monica Carlsson Buggy

Raoul & Ulla-Britt Hagström Buggy

11.27 Börje Bäck & Kristina Tilly Buggy

Maggan & Leffe Leufstedt Buggy

11.36 Britt & Lars Vidlund Buggy

Håkan & Gun-Britt Nylund Buggy

11.45 Anneli Granath & Bengt Andersson Buggy

Lena & Conny Blyckert Buggy

11.54 Annika & Tore Karlsson Buggy

Eva & Harald Frisk Buggy

12.03 Robert & Britta Carlsson Buggy

Anne & Kjelle Carlsson Buggy

12.12 Anna & Morgan Lindström Buggy

Inga-Lill & Arne Aronsson Buggy

12.21 Elisabeth & Lars-Göran Ruhdensjö Buggy

Ove & Lisa Nilsson Buggy

12.30 Jahn & Eva Thelin Trolley

Gunilla & Anders Andersson Buggy

12.39 Katarina & Lars Hultman Trolley

Anders & Anna Hjalmarsson Trolley

12.48 Christina Lindberg & Rolf Broden Trolley

Yngve & Birgit Sunnanbo Trolley

————————————————–

Nedanstående har garanterad plats i nästa tävling

Mats Tegner/ Anders Ahlström

Robert Selin/Jan Olofsson

Yvonne & Ulf Andersson

Björn & Anna Herrlin Toresson

—————————————————

Björn & Elisabeth Ruthberg WD