Laddar

STARTLISTA, Aguilón onsdag 4 dec.

STARTLISTA, Aguilón onsdag 4 dec.

Vi får avvakta hur klubben/greenkeepern beslutar om hur golfbilarna får framföras på banan i imorgon.

—————————————

12,03 Yvonne & Ulf Andersson och Britta & Robert Carlsson

12,12 Lena & Boo Elofsson och Lisa & Ove Nilsson

12,21 Marianne & Torbjörn Olofsson och Raoul & Ulla-Britt Hagström

12,30 Sune Sunehed & Lars Mård och Roger Larsson & Lasse Hogström

12,39 Cathja Mörner & Kåre Johansson och Margaretha & Leif Leufstedt