Laddar

STARTLISTA Månadsmästarna 27/3 Aguilon

STARTLISTA TILL MÅNADSMÄSTARNA!
Onsdag 27 mars. Kom gärna i god tid före din starttid.
Vem av er skall få en inteckning i bucklan och en ofattbar ära?
Börja fila på segertalet…….Lycka till!

Tee time
12.03 Jan och Gunilla Berg *Orange Buggy
Harald och Monica Bruck Buggy

12.12 Thord och Elisabeth Stubbendorff Buggy
Håkan och Gun-Britt Nylund Buggy

12.21 Krister Karlsson/Ingegärd Alm*Orange Buggy
Gösta Andersson/Evelyn Östgård Buggy

12.30 Erik Heed / Kristina Nilsson Trolley
Anders och Kerstin Lindell Trolley

12.39 Bosse Jonsson / Gunilla Nathorst Buggy
Torgny och Ann Westerholm Buggy

12.48 Ingemar och Kristina Svensson Trolley
Morgan Gunnarsson / Anne Falck Walk

12.57 Anders och Anna Hjalmarsson Trolley
Kerstin Lundgren / Torbjörn Herngren Trolley

13.06 Lars Holm och Royne Carlsson Buggy
Kjell Boman/Anita Bengtsson Buggy

13.15 Margaretha och Leif Leufstedt Buggy
Astor och Carina Erkenstam Buggy

13.24 Ove and Lisa Nilsson Buggy
Anders och Anita Weiffert Buggy

13.33 Leif och Maj Halth Trolley
Nils och Inger Mårtensson Trolley